Galerija

Anti-korupcijski čas, Obrenovac, 17. decembar 2019.
Anti-korupcijski čas, Niš, 11. decembar 2019.
Palata Srbija, Konferencija „Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope“
Konferencija o "Zaštiti uzbunjivača", 9. septembar 2019.
Antikorucijski čas, Novi Sad
Antikorupcijski Forum, Niš, 10. aprila 2019.
Antikorucijski čas, Kraljevo
Sticanje trenerskih veština u oblasti etike i integriteta u JA i LS, Beograd, 11-15/03/2019
Obuka za funkcionere i zaposlene u obrazovanju i vaspitanju, Beograd, mart 2019
Obuka o obradi i analizi podataka, 6. i 7. februara 2019.
Sticanje trenerskih veština u oblasti etike i integriteta u JA i LS, Niš, 28/01-01/02/2019
Radionica za efikasno upravljanje postupkom i upotreba posrednih dokaza u predmetima privrednog kriminala i korupcije, Beograd, 17. i 18. decembar 2018
Radionica za efikasno upravljanje postupkom i upotreba posrednih dokaza u predmetima privrednog kriminala i korupcije, Kraljevo, 1. i 2. novembra 2018.g
Obuka za funkcionere i zaposlene u obrazovanju i vaspitanju, Leskovac, Septembar 2018
Obuka za funkcionere i zaposlene u obrazovanju i vaspitanju, Novi Sad, Septembar 2018