Najnovije vesti

10. okt 2018.

Protiv korupcije na lokalnom nivou

Za uspešnu borbu protiv korupcije na lokalnom nivou važno je razvijanje i primena lokalnih antikorupcijskih planova

Pročitajte više
27. sep 2018.

Održana konferencija o primeni novog zakona u borbi protiv korupcije

Glavni cilj Zakona je da ojača i osnaži ulogu tužioca u vođenju i usmeravanju kaznenih istraga u čvrstoj saradnji sa policijskim istražiteljima i predstavnicima svih drugih institucija neophodnih za uspešnu krivičnu istragu i procesuiranje krivičnih dela korupcije

Pročitajte više
12. sep 2018.

STAVOVI GRAĐANA O KORUPCIJI: NAJVAŽNIJI NALAZI

Istraživanje javnog mnjenja „Stavovi građana o korupciji“ sprovedeno je u okviru aktivnosti projekta Prevencija i borba protiv korupcije s ciljem utvrđivanja stepena vidljivosti i prepoznatljivosti institucija uključenih u borbu protiv korupcije, poverenja građana prema ovim institucijama, kao i percepcije raširenosti korupcije u Srbiji.

Pročitajte više

EU info centar

Ko smo mi?

Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23)

EU IPA 2013 projekat ”Prevencija i borba protiv korupcije” implementira PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting.