Najnovije vesti

25.12.2020

Izazovi u zaštiti podataka o ličnosti tokom postupka uzbunjivanja

Samo ukoliko postoji delotvorna zaštita ličnih podataka uzbunjivača i navodnih počinilaca, moguće je steći poverenje u postupak uzbunjivanja i očekivati pozitivne promene

Pročitajte više
23.12.2020

Vebinar „Zaštita podataka o ličnosti i životni ciklus postupka uzbunjivanja – od prijema informacije do okončanja postupka“

Posebna pažnja na vebinaru bila je posvećena postupku provere informacija, radnjama koje je potrebno izvršiti da bi se imao potpun uvid u činjenično stanje, kao i čuvanju informacija (kome su dostupne, gde se čuvaju, rokovi čuvanja)

Pročitajte više
04.12.2020

Informaciona (sajber) bezbednost u postupku uzbunjivanja

Obuka je obezbedila uvid u osnove principa informacione bezbednosti kao i osnovne elemente sajber higijene, te je kao takva primenjiva i za lica iz svih sektora javne administracije

Pročitajte više

EU info centar


YouTube kanal

Kalendar Aktivnosti


Ko smo mi?

Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23)

PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting.

Trajanje projekta (41 mesec, jul 2017 - decembar 2020)