Najnovije vesti

06.11.2019

Održana međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije

Međunarodna konferencija “Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope“ održana je od 3-5. novembra 2019. u Beogradu pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u organizaciji Ministarstva pravde i projekta Prevencija i borba protiv korupcije.

Pročitajte više
28.10.2019

Međunarodna konferencija na visokom nivou o borbi protiv korupcije "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope"

Pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije, g-dina Aleksandra Vučića, dvodnevnu Međunarodnu konferenciju na visokom nivou o borbi protiv korupcije "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope" organizuju Ministarstvo pravde Republike Srbije i projekat “Prevencija i borba protiv korupcije” koji finansira EU, u Beogradu, 3-5. novembar 2019.

Pročitajte više
11.10.2019

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

Prvog dana savetovanja, u okviru okruglog stola „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma“, govorio je Džejms Mej, glavni ekspert za represiju korupcije na projektu „Prevencija i borba protiv korupcije“

Pročitajte više

EU info centar


YouTube kanal

Kalendar Aktivnosti


Ko smo mi?

Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23)

PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting.