Najnovije vesti

14.02.2019

Nova obuka o otvorenim podacima u borbi protiv korupcije

Otvoreni podaci su oni koji su slobodno dostupni, pristupačni, mašinski čitljivi i dostupni u otvorenim formatima

Pročitajte više
07.02.2019

Obuka o obradi i analizi podataka

Tokom obuke učesnici su se upoznali sa izazovima u prikupljanju i obradi podataka, kao i besplatno dostupnim alatima koji obradu i analizu čine efikasniji

Pročitajte više
04.02.2019

Trening trenera u oblasti etike i integriteta

Nacrt novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije predviđa obaveznost ovakvih obuka za sve zaposlene u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi

Pročitajte više

EU info centar

Kalendar Aktivnosti


Ko smo mi?

Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23)

PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting.