Novosti

07.10.2020

Održana prva radionica „Simulacija suđenja“

Kroz aktivan rad na studiji slučaja učesnici diskutovali su o ulogama tužioca, policije i službenika za vezu u fazi krivične istrage, finansijske istrage, pripreme optužnice, potvrđivanja optužnice i pripreme ročišta.

Pročitajte više
24.09.2020

Obuke o obradi i analizi podataka u okviru Agencije

Podaci, koji se često nazivaju i „naftom 21. veka“, postali su važni u povezivanju svih tačaka složenih odnosa i interakcija, onda kada su prikupljeni u odgovarajućem formatu i kada se analiziraju savremenim IT alatima.

Pročitajte više
17.08.2020

O zaštiti podataka ličnosti u postupku uzbunjivanja

Cilj ovog vebinara je unapređenje rada lica ovlašćenih za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem

Pročitajte više
11.08.2020

Vebinar - zaštita podataka o ličnosti u postupku uzbunjivanja

Nastavljaju se obuke za unapređenje rada lica ovlašćenih za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. Ova lica odgovorna su za zaštitu identiteta mogućih uzbunjivača, ali i onih koji su u tim prijavama označeni kao prekršioci, kao i za zaštitu njihovih ličnih podataka od curenja neovlašćenim licima i opštoj javnosti

Pročitajte više
20.07.2020

Prevencija i borba protiv korupcije: rezultati Projekta tokom tri godine sprovođenja

EU finansira projekat "Prevencija i borba protiv korupcije" kako bi podržala Srbiju u borbi protiv korupcije. U saradnji sa glavnim korisnicima, tokom prethodne tri godine sprovođenja projekta (jul 2017 - jul 2020), organizovane su brojne aktivnosti poput seminara, obuka, konferencija, javnih događaja za podizanje svesti građana

Pročitajte više
29.04.2020

Prva onlajn operativna radionica za Posebna odeljenja za borbu protiv korupcije

Predstavljena studija slučaja pokazala je odličnu saradnju policije i tužilaca tokom istrage krivičnih dela, izazove i probleme sa kojima su se suočili i kako su ih prevazišli da bi postigli uspešne rezultate

Pročitajte više
22.04.2020

Internet operativna radionica

Cilj radionice je da se sagledaju uspesi Posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije kao i trenutni izazovi

Pročitajte više
02.03.2020

Upravljanje stresom i komunikacija sve važniji za efektivno uzbunjivanje

Tokom izrade godišnjih analiza primene Zakona o zaštiti uzbunjivača, primećena je potreba za ovakvim radionicama usled velikog opterećenja ovih lica brojnim drugim redovnim obavezama

Pročitajte više
19.02.2020

Upravljanje prioritetima i vremenom

Bolje upravljanje vremenom otvara mogućnost da državna uprava bolje organizuje svoj rad, postane delotvornija i kreativnija, a ponajviše da zadovolji potrebe građana na pravi način i u pravo vreme

Pročitajte više
05.02.2020

Novi treninzi o komunikacionim veštinama i javnom nastupu

Na treninzima koji su održani u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, u decembru 2019. i januaru 2020. omogućena je dodatna podrška u eksternom komuniciranju, u odnosima sa medijima kao i dodatno osnaživanje za javne nastupe

Pročitajte više
18.12.2019

Anti-korupcijski čas održan u Obrenovcu

Prekini lanac! Reci NE korupciji!

Pročitajte više
12.12.2019

Treći anti-korupcijski čas održan u Nišu

Treći po redu anti-korupcijski čas deo je kampanje za podizanje javne svesti o važnosti prevencije i borbe protiv korupcije

Pročitajte više