Novosti

02.03.2020

Upravljanje stresom i komunikacija sve važniji za efektivno uzbunjivanje

Tokom izrade godišnjih analiza primene Zakona o zaštiti uzbunjivača, primećena je potreba za ovakvim radionicama usled velikog opterećenja ovih lica brojnim drugim redovnim obavezama

Pročitajte više
19.02.2020

Upravljanje prioritetima i vremenom

Bolje upravljanje vremenom otvara mogućnost da državna uprava bolje organizuje svoj rad, postane delotvornija i kreativnija, a ponajviše da zadovolji potrebe građana na pravi način i u pravo vreme

Pročitajte više
05.02.2020

Novi treninzi o komunikacionim veštinama i javnom nastupu

Na treninzima koji su održani u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, u decembru 2019. i januaru 2020. omogućena je dodatna podrška u eksternom komuniciranju, u odnosima sa medijima kao i dodatno osnaživanje za javne nastupe

Pročitajte više
18.12.2019

Anti-korupcijski čas održan u Obrenovcu

Prekini lanac! Reci NE korupciji!

Pročitajte više
12.12.2019

Treći anti-korupcijski čas održan u Nišu

Treći po redu anti-korupcijski čas deo je kampanje za podizanje javne svesti o važnosti prevencije i borbe protiv korupcije

Pročitajte više
09.12.2019

Predstavljena analiza kapaciteta novog sistema u borbi protiv korupcije

Studije koje se odnose na procenu kapaciteta, procenu potreba za obukama i studiju izvodljivosti umrežavanja IT sistema za razmenu podataka, a sve u kontekstu novoosnovanih posebnih odeljenja i unapređenih mehanizama saradnje u borbi protiv korupcije, predstavljene su na skupu u Palati "Srbija"

Pročitajte više
06.11.2019

Održana međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije

Međunarodna konferencija “Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope“ održana je od 3-5. novembra 2019. u Beogradu pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u organizaciji Ministarstva pravde i projekta Prevencija i borba protiv korupcije.

Pročitajte više
28.10.2019

Međunarodna konferencija na visokom nivou o borbi protiv korupcije "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope"

Pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije, g-dina Aleksandra Vučića, dvodnevnu Međunarodnu konferenciju na visokom nivou o borbi protiv korupcije "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope" organizuju Ministarstvo pravde Republike Srbije i projekat “Prevencija i borba protiv korupcije” koji finansira EU, u Beogradu, 3-5. novembar 2019.

Pročitajte više
11.10.2019

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

Prvog dana savetovanja, u okviru okruglog stola „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma“, govorio je Džejms Mej, glavni ekspert za represiju korupcije na projektu „Prevencija i borba protiv korupcije“

Pročitajte više
27.09.2019

Seminar o sprečavanju sukoba interesa za funkcionere u zdravstvu

Nedavno usvojenim Zakonom o sprečavanju korupcije, koji stupa na snagu 1. septembra 2020. godine, proširuje se nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije i njena nezavisnost i finansijska samostalnost

Pročitajte više
20.09.2019

Predstavljen projekat "Prevencija i borba protiv korupcije"- krivično-pravni instrumenti prevencije i represije korupcije

Rezultati projekta u jačanju represivnih kapaciteta Republike Srbije u borbi protiv korupcije predstavljeni na 59. redovnom godišnjem savetovanju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Pročitajte više
18.09.2019

Nove obuke operativnih timova posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije

Ovom projektnom aktivnošću pružena je značajna podrška predstavnicima svih institucija koje se svakodnevno bore protiv korupcije

Pročitajte više