Novosti

29.04.2020

Prva onlajn operativna radionica za Posebna odeljenja za borbu protiv korupcije

Predstavljena studija slučaja pokazala je odličnu saradnju policije i tužilaca tokom istrage krivičnih dela, izazove i probleme sa kojima su se suočili i kako su ih prevazišli da bi postigli uspešne rezultate

Pročitajte više
22.04.2020

Internet operativna radionica

Cilj radionice je da se sagledaju uspesi Posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije kao i trenutni izazovi

Pročitajte više
02.03.2020

Upravljanje stresom i komunikacija sve važniji za efektivno uzbunjivanje

Tokom izrade godišnjih analiza primene Zakona o zaštiti uzbunjivača, primećena je potreba za ovakvim radionicama usled velikog opterećenja ovih lica brojnim drugim redovnim obavezama

Pročitajte više
19.02.2020

Upravljanje prioritetima i vremenom

Bolje upravljanje vremenom otvara mogućnost da državna uprava bolje organizuje svoj rad, postane delotvornija i kreativnija, a ponajviše da zadovolji potrebe građana na pravi način i u pravo vreme

Pročitajte više
05.02.2020

Novi treninzi o komunikacionim veštinama i javnom nastupu

Na treninzima koji su održani u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, u decembru 2019. i januaru 2020. omogućena je dodatna podrška u eksternom komuniciranju, u odnosima sa medijima kao i dodatno osnaživanje za javne nastupe

Pročitajte više
18.12.2019

Anti-korupcijski čas održan u Obrenovcu

Prekini lanac! Reci NE korupciji!

Pročitajte više
12.12.2019

Treći anti-korupcijski čas održan u Nišu

Treći po redu anti-korupcijski čas deo je kampanje za podizanje javne svesti o važnosti prevencije i borbe protiv korupcije

Pročitajte više
09.12.2019

Predstavljena analiza kapaciteta novog sistema u borbi protiv korupcije

Studije koje se odnose na procenu kapaciteta, procenu potreba za obukama i studiju izvodljivosti umrežavanja IT sistema za razmenu podataka, a sve u kontekstu novoosnovanih posebnih odeljenja i unapređenih mehanizama saradnje u borbi protiv korupcije, predstavljene su na skupu u Palati "Srbija"

Pročitajte više
06.11.2019

Održana međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije

Međunarodna konferencija “Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope“ održana je od 3-5. novembra 2019. u Beogradu pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u organizaciji Ministarstva pravde i projekta Prevencija i borba protiv korupcije.

Pročitajte više
28.10.2019

Međunarodna konferencija na visokom nivou o borbi protiv korupcije "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope"

Pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije, g-dina Aleksandra Vučića, dvodnevnu Međunarodnu konferenciju na visokom nivou o borbi protiv korupcije "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope" organizuju Ministarstvo pravde Republike Srbije i projekat “Prevencija i borba protiv korupcije” koji finansira EU, u Beogradu, 3-5. novembar 2019.

Pročitajte više
11.10.2019

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

Prvog dana savetovanja, u okviru okruglog stola „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma“, govorio je Džejms Mej, glavni ekspert za represiju korupcije na projektu „Prevencija i borba protiv korupcije“

Pročitajte više
27.09.2019

Seminar o sprečavanju sukoba interesa za funkcionere u zdravstvu

Nedavno usvojenim Zakonom o sprečavanju korupcije, koji stupa na snagu 1. septembra 2020. godine, proširuje se nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije i njena nezavisnost i finansijska samostalnost

Pročitajte više