Novosti

09.12.2019

Predstavljena analiza kapaciteta novog sistema u borbi protiv korupcije

Studije koje se odnose na procenu kapaciteta, procenu potreba za obukama i studiju izvodljivosti umrežavanja IT sistema za razmenu podataka, a sve u kontekstu novoosnovanih posebnih odeljenja i unapređenih mehanizama saradnje u borbi protiv korupcije, predstavljene su na skupu u Palati "Srbija"

Pročitajte više
06.11.2019

Održana međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije

Međunarodna konferencija “Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope“ održana je od 3-5. novembra 2019. u Beogradu pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u organizaciji Ministarstva pravde i projekta Prevencija i borba protiv korupcije.

Pročitajte više
28.10.2019

Međunarodna konferencija na visokom nivou o borbi protiv korupcije "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope"

Pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije, g-dina Aleksandra Vučića, dvodnevnu Međunarodnu konferenciju na visokom nivou o borbi protiv korupcije "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope" organizuju Ministarstvo pravde Republike Srbije i projekat “Prevencija i borba protiv korupcije” koji finansira EU, u Beogradu, 3-5. novembar 2019.

Pročitajte više
11.10.2019

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

Prvog dana savetovanja, u okviru okruglog stola „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma“, govorio je Džejms Mej, glavni ekspert za represiju korupcije na projektu „Prevencija i borba protiv korupcije“

Pročitajte više
27.09.2019

Seminar o sprečavanju sukoba interesa za funkcionere u zdravstvu

Nedavno usvojenim Zakonom o sprečavanju korupcije, koji stupa na snagu 1. septembra 2020. godine, proširuje se nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije i njena nezavisnost i finansijska samostalnost

Pročitajte više
20.09.2019

Predstavljen projekat "Prevencija i borba protiv korupcije"- krivično-pravni instrumenti prevencije i represije korupcije

Rezultati projekta u jačanju represivnih kapaciteta Republike Srbije u borbi protiv korupcije predstavljeni na 59. redovnom godišnjem savetovanju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Pročitajte više
18.09.2019

Nove obuke operativnih timova posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije

Ovom projektnom aktivnošću pružena je značajna podrška predstavnicima svih institucija koje se svakodnevno bore protiv korupcije

Pročitajte više
09.09.2019

Konferencija o zaštiti uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou

Srbija je u pogledu zaštite uzbunjivača postala uzor u Evropi, a ove godine EU usvojila je novu Direktivu o zaštiti uzbunjivača koja prepoznaje najviše međunarodne standarde na tom polju

Pročitajte više
26.06.2019

Seminar operativnih timova posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije

Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta državnih institucija u primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Pročitajte više
03.06.2019

Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije i efikasnom otkrivanju korupcije

Obukama su prisustvovale sudije i zamenici javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova kao i interni revizori iz državnih organa, institucija i brojnih javnih preduzeća

Pročitajte više
13.05.2019

Efikasno otkrivanje korupcije

Kroz praktičnu razmenu znanja o oceni rizika od korupcije i indikatorima “crvenih zastavica”, koje bi mogle da se koriste kao rani mehanizam za prevenciju i detekciju korupcije, učesnicima je predstavljena i uloga revizora i mogućnosti i način saradnje sa drugim državnim organima i profesionalnim telima

Pročitajte više
25.04.2019

Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije

Tokom ove jednodnevne obuke, sudije i zamenici javnih tužilaca stekli su dodatne kompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema i rizičnih situacija u praksi, uz primenu etičkog kodeksa i antikorupcijskih alata

Pročitajte više