Novosti

09.09.2019

Konferencija o zaštiti uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou

Srbija je u pogledu zaštite uzbunjivača postala uzor u Evropi, a ove godine EU usvojila je novu Direktivu o zaštiti uzbunjivača koja prepoznaje najviše međunarodne standarde na tom polju

Pročitajte više
26.06.2019

Seminar operativnih timova posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije

Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta državnih institucija u primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Pročitajte više
03.06.2019

Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije i efikasnom otkrivanju korupcije

Obukama su prisustvovale sudije i zamenici javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova kao i interni revizori iz državnih organa, institucija i brojnih javnih preduzeća

Pročitajte više
13.05.2019

Efikasno otkrivanje korupcije

Kroz praktičnu razmenu znanja o oceni rizika od korupcije i indikatorima “crvenih zastavica”, koje bi mogle da se koriste kao rani mehanizam za prevenciju i detekciju korupcije, učesnicima je predstavljena i uloga revizora i mogućnosti i način saradnje sa drugim državnim organima i profesionalnim telima

Pročitajte više
25.04.2019

Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije

Tokom ove jednodnevne obuke, sudije i zamenici javnih tužilaca stekli su dodatne kompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema i rizičnih situacija u praksi, uz primenu etičkog kodeksa i antikorupcijskih alata

Pročitajte više
17.04.2019

Drugi antikorupcijski čas održan u Novom Sadu

Prekini lanac! Reci NE korupciji!

Pročitajte više
11.04.2019

Antikorupcijski forum održan u Nišu

Unapređenje efikasnosti u borbi protiv korupcije i jačanje mehanizama za prevenciju korupcije, najvažniji su ciljevi Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Rezultati jednogodišnje primene Zakona predstavljeni su na Antikorupcijskom forumu u Nišu

Pročitajte više
05.04.2019

Antikorupcijski čas održan u Kraljevu

Prekini lanac! Reci NE korupciji!

Pročitajte više
19.03.2019

Izgradnja integriteta u institucijama javne uprave i lokalne samouprave

Učesnicima su unapređene trenerske veštine kako bi u budućnosti mogli da planiraju i izvode predavanja i radionice na temu etike i integriteta u svojim sredinama

Pročitajte više
07.03.2019

Svečano obeležen završetak uspešnih obuka za državne funkcionere u prosveti

Više od 850 učesnika prisustvovalo je obukama o sprečavanju sukoba interesa i kontroli imovine i prihoda funkcionera u prosveti. Od marta 2018. godine održano je 14 obuka u 12 gradova širom Srbije za direktore i sekretare predškolskih ustanova, direktore i sekretare osnovnih, srednjih i visokih škola, kao i dekane i sekretare na fakultetima

Pročitajte više
05.03.2019

Komunikacione veštine i javni nastup

Projekat će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na promovisanju važne uloge tužilaštva, policije, 13 kontaktnih institucija i sudova koji sprovode novi Zakon i u saradnji sa glavnim korisnicima projekta organizovati brojne događaje širom Srbije

Pročitajte više
04.03.2019

Obuka internih revizora u oblasti sprečavanja sukoba interesa

Projekat je obučio 14 internih revizora veštinama posredovanja i rešavanja etičkih dilema koje se javljaju u svakodnevnom radu. Na taj način oni su postali izvor znanja i postupanja u slučajevima eventualnog sukoba interesa u svojim organizacijama

Pročitajte više