Novosti

17.04.2019

Drugi antikorupcijski čas održan u Novom Sadu

Prekini lanac! Reci NE korupciji!

Pročitajte više
11.04.2019

Antikorupcijski forum održan u Nišu

Unapređenje efikasnosti u borbi protiv korupcije i jačanje mehanizama za prevenciju korupcije, najvažniji su ciljevi Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Rezultati jednogodišnje primene Zakona predstavljeni su na Antikorupcijskom forumu u Nišu

Pročitajte više
05.04.2019

Antikorupcijski čas održan u Kraljevu

Prekini lanac! Reci NE korupciji!

Pročitajte više
19.03.2019

Izgradnja integriteta u institucijama javne uprave i lokalne samouprave

Učesnicima su unapređene trenerske veštine kako bi u budućnosti mogli da planiraju i izvode predavanja i radionice na temu etike i integriteta u svojim sredinama

Pročitajte više
07.03.2019

Svečano obeležen završetak uspešnih obuka za državne funkcionere u prosveti

Više od 850 učesnika prisustvovalo je obukama o sprečavanju sukoba interesa i kontroli imovine i prihoda funkcionera u prosveti. Od marta 2018. godine održano je 14 obuka u 12 gradova širom Srbije za direktore i sekretare predškolskih ustanova, direktore i sekretare osnovnih, srednjih i visokih škola, kao i dekane i sekretare na fakultetima

Pročitajte više
05.03.2019

Komunikacione veštine i javni nastup

Projekat će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na promovisanju važne uloge tužilaštva, policije, 13 kontaktnih institucija i sudova koji sprovode novi Zakon i u saradnji sa glavnim korisnicima projekta organizovati brojne događaje širom Srbije

Pročitajte više
04.03.2019

Obuka internih revizora u oblasti sprečavanja sukoba interesa

Projekat je obučio 14 internih revizora veštinama posredovanja i rešavanja etičkih dilema koje se javljaju u svakodnevnom radu. Na taj način oni su postali izvor znanja i postupanja u slučajevima eventualnog sukoba interesa u svojim organizacijama

Pročitajte više
24.02.2019

Novi trening trenera u oblasti etike i integriteta u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi

Ovoj obuci prisustvovali su predstavnici brojnih javnih uprava i lokalnih samouprava iz Vojvodine koji se u svom radu bave ovim temama i žele da unaprede svoje trenerske i prezenterske veštine

Pročitajte više
14.02.2019

Nova obuka o otvorenim podacima u borbi protiv korupcije

Otvoreni podaci su oni koji su slobodno dostupni, pristupačni, mašinski čitljivi i dostupni u otvorenim formatima

Pročitajte više
07.02.2019

Obuka o obradi i analizi podataka

Tokom obuke učesnici su se upoznali sa izazovima u prikupljanju i obradi podataka, kao i besplatno dostupnim alatima koji obradu i analizu čine efikasniji

Pročitajte više
04.02.2019

Trening trenera u oblasti etike i integriteta

Nacrt novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije predviđa obaveznost ovakvih obuka za sve zaposlene u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi

Pročitajte više
29.01.2019

O sprečavanju sukoba interesa i kontroli imovine i prihoda funkcionera u predškolskim ustanovama

Obuka, 14. po redu na kojoj su učestvovali predstavnici predškolskih ustanova iz Beograda, organizovana je u saradnji projekta, Agencije za borbu protiv korupcije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Pročitajte više