Novosti

20.09.2019

Predstavljen projekat "Prevencija i borba protiv korupcije"- krivično-pravni instrumenti prevencije i represije korupcije

Rezultati projekta u jačanju represivnih kapaciteta Republike Srbije u borbi protiv korupcije predstavljeni na 59. redovnom godišnjem savetovanju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Pročitajte više
18.09.2019

Nove obuke operativnih timova posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije

Ovom projektnom aktivnošću pružena je značajna podrška predstavnicima svih institucija koje se svakodnevno bore protiv korupcije

Pročitajte više
09.09.2019

Konferencija o zaštiti uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou

Srbija je u pogledu zaštite uzbunjivača postala uzor u Evropi, a ove godine EU usvojila je novu Direktivu o zaštiti uzbunjivača koja prepoznaje najviše međunarodne standarde na tom polju

Pročitajte više
26.06.2019

Seminar operativnih timova posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije

Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta državnih institucija u primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Pročitajte više
03.06.2019

Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije i efikasnom otkrivanju korupcije

Obukama su prisustvovale sudije i zamenici javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova kao i interni revizori iz državnih organa, institucija i brojnih javnih preduzeća

Pročitajte više
13.05.2019

Efikasno otkrivanje korupcije

Kroz praktičnu razmenu znanja o oceni rizika od korupcije i indikatorima “crvenih zastavica”, koje bi mogle da se koriste kao rani mehanizam za prevenciju i detekciju korupcije, učesnicima je predstavljena i uloga revizora i mogućnosti i način saradnje sa drugim državnim organima i profesionalnim telima

Pročitajte više
25.04.2019

Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije

Tokom ove jednodnevne obuke, sudije i zamenici javnih tužilaca stekli su dodatne kompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema i rizičnih situacija u praksi, uz primenu etičkog kodeksa i antikorupcijskih alata

Pročitajte više
17.04.2019

Drugi antikorupcijski čas održan u Novom Sadu

Prekini lanac! Reci NE korupciji!

Pročitajte više
11.04.2019

Antikorupcijski forum održan u Nišu

Unapređenje efikasnosti u borbi protiv korupcije i jačanje mehanizama za prevenciju korupcije, najvažniji su ciljevi Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Rezultati jednogodišnje primene Zakona predstavljeni su na Antikorupcijskom forumu u Nišu

Pročitajte više
05.04.2019

Antikorupcijski čas održan u Kraljevu

Prekini lanac! Reci NE korupciji!

Pročitajte više
19.03.2019

Izgradnja integriteta u institucijama javne uprave i lokalne samouprave

Učesnicima su unapređene trenerske veštine kako bi u budućnosti mogli da planiraju i izvode predavanja i radionice na temu etike i integriteta u svojim sredinama

Pročitajte više
07.03.2019

Svečano obeležen završetak uspešnih obuka za državne funkcionere u prosveti

Više od 850 učesnika prisustvovalo je obukama o sprečavanju sukoba interesa i kontroli imovine i prihoda funkcionera u prosveti. Od marta 2018. godine održano je 14 obuka u 12 gradova širom Srbije za direktore i sekretare predškolskih ustanova, direktore i sekretare osnovnih, srednjih i visokih škola, kao i dekane i sekretare na fakultetima

Pročitajte više