Novosti

22.01.2019

Predstavljen nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

Predstavnici Radne grupe koju je formiralo Ministarstvo pravde, vođa projekta Prevencija i borba protiv korupcije i eksperti na projektu, učestvovali su u trodnevnom radu za pripremu revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje Borba protiv korupcije, od 14-16. januara 2019. na Paliću u organizaciji Ministarstva pravde.

Pročitajte više
17.01.2019

Otvoreni podaci i borba protiv korupcije

Otvoreni podaci podstiču privredni rast, čine javnu upravu efikasnijom i ekonomičnijom, omogućavaju kvalitetnije usluge za građane, osiguravaju transparentnost i smanjuju prostor za korupciju

Pročitajte više
29.12.2018

Obuka o sticanju trenerskih veština u oblasti zaštite uzbunjivača

Pravo na uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača važan su faktor u borbi protiv korupcije i razvoju društva

Pročitajte više
28.12.2018

Obuka o obradi i analizi podataka za predstavnike Agencije i Saveta za borbu protiv korupcije

Ovom obukom dodatno su unapređene analitičke veštine učesnika, kao i veštine prikupljanja i obrade podataka u realnom okruženju

Pročitajte više
26.12.2018

Ostvareni brojni projektni rezultati u 2018. godini

Tokom 2018. godine, u bliskoj saradnji sa glavnim korisnicima projekta završene su brojne projektne aktivnosti. Na osnovu ovih rezultata postignutih u 2018. godini, implementacija projektnih zadataka bila je efikasna.

Pročitajte više
25.12.2018

Održano osam okruglih stolova na temu posrednih dokaza i efikasnog upravljanja postupkom

Cilj radionice bio je pružanje podrške predstavnicima institucija za efikasno i uspešno procesuiranje osoba u oblasti privrednog kriminala i korupcije i osiguranje uspešne primene Zakona o organizacij i inadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Pročitajte više
03.12.2018

O "Sprečavanju sukoba interesa i kontroli prihoda i imovine funkcionera" u 11 gradova u Srbiji održano 13 obuka

Ovom aktivnošću bilo je predviđeno učešće oko 300 učesnika iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih ustanova i njihovih odbora i saveta, koji imaju javne funkcionere kao članove. Ukupno 696 učesnika prisustvovalo je na 13 seminara u 11 gradova

Pročitajte više
10.10.2018

Protiv korupcije na lokalnom nivou

Za uspešnu borbu protiv korupcije na lokalnom nivou važno je razvijanje i primena lokalnih antikorupcijskih planova

Pročitajte više
27.09.2018

Održana konferencija o primeni novog zakona u borbi protiv korupcije

Glavni cilj Zakona je da ojača i osnaži ulogu tužioca u vođenju i usmeravanju kaznenih istraga u čvrstoj saradnji sa policijskim istražiteljima i predstavnicima svih drugih institucija neophodnih za uspešnu krivičnu istragu i procesuiranje krivičnih dela korupcije

Pročitajte više
12.09.2018

Stavovi građana o korupciji: Najvažniji nalazi

Istraživanje javnog mnjenja „Stavovi građana o korupciji“ sprovedeno je u okviru aktivnosti projekta Prevencija i borba protiv korupcije s ciljem utvrđivanja stepena vidljivosti i prepoznatljivosti institucija uključenih u borbu protiv korupcije, poverenja građana prema ovim institucijama, kao i percepcije raširenosti korupcije u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno od 15-25. januara 2018. na teritoriji Republike Srbije bez KiM.

Pročitajte više
09.09.2018

Prevencija korupcije na lokalnom nivou

Lokalni antikorupcijski planovi deo su preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalne samouprave, za čije praćenje i ostvarivanje ogroman doprinos daju i organizacije civilnog društva.

Pročitajte više
05.09.2018

Značajna uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije

U institucionalnom razvoju od 2005. do 2018. u borbi protiv korupcije u Srbiji učinjena su dva veoma važna koraka – osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije i dalje unapređenje i jačanje institucija.

Pročitajte više