Novosti

24.02.2019

Novi trening trenera u oblasti etike i integriteta u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi

Ovoj obuci prisustvovali su predstavnici brojnih javnih uprava i lokalnih samouprava iz Vojvodine koji se u svom radu bave ovim temama i žele da unaprede svoje trenerske i prezenterske veštine

Pročitajte više
14.02.2019

Nova obuka o otvorenim podacima u borbi protiv korupcije

Otvoreni podaci su oni koji su slobodno dostupni, pristupačni, mašinski čitljivi i dostupni u otvorenim formatima

Pročitajte više
07.02.2019

Obuka o obradi i analizi podataka

Tokom obuke učesnici su se upoznali sa izazovima u prikupljanju i obradi podataka, kao i besplatno dostupnim alatima koji obradu i analizu čine efikasniji

Pročitajte više
04.02.2019

Trening trenera u oblasti etike i integriteta

Nacrt novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije predviđa obaveznost ovakvih obuka za sve zaposlene u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi

Pročitajte više
29.01.2019

O sprečavanju sukoba interesa i kontroli imovine i prihoda funkcionera u predškolskim ustanovama

Obuka, 14. po redu na kojoj su učestvovali predstavnici predškolskih ustanova iz Beograda, organizovana je u saradnji projekta, Agencije za borbu protiv korupcije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Pročitajte više
22.01.2019

Predstavljen nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

Predstavnici Radne grupe koju je formiralo Ministarstvo pravde, vođa projekta Prevencija i borba protiv korupcije i eksperti na projektu, učestvovali su u trodnevnom radu za pripremu revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje Borba protiv korupcije, od 14-16. januara 2019. na Paliću u organizaciji Ministarstva pravde.

Pročitajte više
17.01.2019

Otvoreni podaci i borba protiv korupcije

Otvoreni podaci podstiču privredni rast, čine javnu upravu efikasnijom i ekonomičnijom, omogućavaju kvalitetnije usluge za građane, osiguravaju transparentnost i smanjuju prostor za korupciju

Pročitajte više
29.12.2018

Obuka o sticanju trenerskih veština u oblasti zaštite uzbunjivača

Pravo na uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača važan su faktor u borbi protiv korupcije i razvoju društva

Pročitajte više
28.12.2018

Obuka o obradi i analizi podataka za predstavnike Agencije i Saveta za borbu protiv korupcije

Ovom obukom dodatno su unapređene analitičke veštine učesnika, kao i veštine prikupljanja i obrade podataka u realnom okruženju

Pročitajte više
26.12.2018

Ostvareni brojni projektni rezultati u 2018. godini

Tokom 2018. godine, u bliskoj saradnji sa glavnim korisnicima projekta završene su brojne projektne aktivnosti. Na osnovu ovih rezultata postignutih u 2018. godini, implementacija projektnih zadataka bila je efikasna.

Pročitajte više
25.12.2018

Održano osam okruglih stolova na temu posrednih dokaza i efikasnog upravljanja postupkom

Cilj radionice bio je pružanje podrške predstavnicima institucija za efikasno i uspešno procesuiranje osoba u oblasti privrednog kriminala i korupcije i osiguranje uspešne primene Zakona o organizacij i inadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Pročitajte više
03.12.2018

O "Sprečavanju sukoba interesa i kontroli prihoda i imovine funkcionera" u 11 gradova u Srbiji održano 13 obuka

Ovom aktivnošću bilo je predviđeno učešće oko 300 učesnika iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih ustanova i njihovih odbora i saveta, koji imaju javne funkcionere kao članove. Ukupno 696 učesnika prisustvovalo je na 13 seminara u 11 gradova

Pročitajte više