Novosti

25.12.2018

Održano osam okruglih stolova na temu posrednih dokaza i efikasnog upravljanja postupkom

Cilj radionice bio je pružanje podrške predstavnicima institucija za efikasno i uspešno procesuiranje osoba u oblasti privrednog kriminala i korupcije i osiguranje uspešne primene Zakona o organizacij i inadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Pročitajte više
03.12.2018

O "Sprečavanju sukoba interesa i kontroli prihoda i imovine funkcionera" u 11 gradova u Srbiji održano 13 obuka

Ovom aktivnošću bilo je predviđeno učešće oko 300 učesnika iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih ustanova i njihovih odbora i saveta, koji imaju javne funkcionere kao članove. Ukupno 696 učesnika prisustvovalo je na 13 seminara u 11 gradova

Pročitajte više
10.10.2018

Protiv korupcije na lokalnom nivou

Za uspešnu borbu protiv korupcije na lokalnom nivou važno je razvijanje i primena lokalnih antikorupcijskih planova

Pročitajte više
27.09.2018

Održana konferencija o primeni novog zakona u borbi protiv korupcije

Glavni cilj Zakona je da ojača i osnaži ulogu tužioca u vođenju i usmeravanju kaznenih istraga u čvrstoj saradnji sa policijskim istražiteljima i predstavnicima svih drugih institucija neophodnih za uspešnu krivičnu istragu i procesuiranje krivičnih dela korupcije

Pročitajte više
12.09.2018

Stavovi građana o korupciji: Najvažniji nalazi

Istraživanje javnog mnjenja „Stavovi građana o korupciji“ sprovedeno je u okviru aktivnosti projekta Prevencija i borba protiv korupcije s ciljem utvrđivanja stepena vidljivosti i prepoznatljivosti institucija uključenih u borbu protiv korupcije, poverenja građana prema ovim institucijama, kao i percepcije raširenosti korupcije u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno od 15-25. januara 2018. na teritoriji Republike Srbije bez KiM.

Pročitajte više
09.09.2018

Prevencija korupcije na lokalnom nivou

Lokalni antikorupcijski planovi deo su preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalne samouprave, za čije praćenje i ostvarivanje ogroman doprinos daju i organizacije civilnog društva.

Pročitajte više
05.09.2018

Značajna uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije

U institucionalnom razvoju od 2005. do 2018. u borbi protiv korupcije u Srbiji učinjena su dva veoma važna koraka – osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije i dalje unapređenje i jačanje institucija.

Pročitajte više
25.06.2018

Održana zajednička obuka profesionalaca za borbu protiv korupcije

Cilj zajedničke obuke je jačanje kapaciteta državnih institucija u sprovođenju novog zakona kojim je unapređena njihova saradnja u zajedničkoj borbi protiv korupcije.

Pročitajte više
19.06.2018

Razvoj obuke o etici i integritetu u javnom sektoru

EU projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“ i Pravosudna akademija prilagođavaju program obuke za državne službenike u pravosuđu kroz dve radionice za zaposlene u Visokom savetu sudstva. Cilj radionice je jačanje etičkih standarda zaposlenih u javnoj upravi i smanjenje korupcije.

Pročitajte više
05.06.2018

Priprema Nacrta zakona o sprečavanju korupcije

Novi zakon, kojim bi se unapredio rad Agencije za borbu protiv korupcije, jedan je od najvažniji propisa. Ministarstvo pravde nastavlja sa pripremom nacrta koji će uputiti Vladi

Pročitajte više
18.05.2018

Zakon o lobiranju povećava transparentnost u donošenju propisa

Srbija priprema svoj prvi Zakon o lobiranju, čime se povećava transparentnost u procesu donošenju propisa. Način i stepen regulisanja razlikuju se u zemljama članicama EU, što Srbiji omogućava usvajanje najboljih rešenja.

Pročitajte više
13.05.2018

Održan okrugli sto „Uloga finansijskog forenzičara i službenika za vezu u krivičnom postupku“

U Institutu za uporedno pravo u Beogradu je 26. aprila 2018. godine uspešno održan okrugli sto „Uloga finansijskog forenzičara i službenika za vezu u krivičnom postupku, a u organizaciji našeg Instituta. Okrugli sto je otvorila predsednica naučnog veća Instituta za uporedno pravo i viši naučni saradnik Doc. dr Jelena Ćeranić, a moderator okruglog stola je bila dr Jelena Kostić, naučni saradnik Instituta.

Pročitajte više