Tim

Roman Prah

Rukovodilac tima

Roman Prah ima više od 30 godina iskustva u oblasti krivičnog pravosuđa a konkretnije u oblasti organizovanog kriminala i borbi protiv korupcije uključujući: 16 godina u sprovođenju zakona (Uprava kriminalističke policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovenije), preko 6 godina kao viši zvaničnik Komisije za prevenciju korupcije Republike Slovenije i 8 godina kao konsultant u oblasti borbe protiv korupcije i reforme krivičnog pravosuđa. Roman ima veliko iskustvo u implementacji brojnih projekata u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije (CoE, EU-IPA, itd.) u zemljama kao što su Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercogovina i Turska. Ima veliko iskustvo u realizaciji projekata u oblasti dobrog upravljanja, državne administracije, reforme pravoduđa i zakona, jačanja integriteta i borbe protiv korupcije. Roman je bio angažovan kao Rukovodilac tima/Stalni tvining savetnik za četiri projekata finansiranih iz EU-IPA fondova u oblasti borbe protiv korupcije.

Kroz implementaciju različitih projekata, Roman je stekao duboko razumevanje procesa pristupa EU i razumevanje EU politika iz Poglavlja 23: Pravosuđe i osnovna prava i Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost. Stekao je obimno znanje u oblasti zakonodavstva državne uprave, krivičnog prava, organizovanog kriminala, borbe protiv korupcije, krivičnih istraga, posebnih metoda istrage, operativne analize kriminala, istraživanja, pranja novca i finansiranja terorizma, postupaka javnih nabavki, finansijskih istraga, utaja poreza i prevara (npr. finansijske prevare, prevare u bankarskom sistemu, prevare u postupcima javnih nabavki, itd.). Takođe ima veliko iskustvo u izradi sistema internih kontrola, izradi priručnika, standardnih poslovnih procedura, i smernica za državnu upravu, institucijama za sprovođenje zakona i sudovima u pogledu borbe protiv korupcije.