Tim

Marija Radonjić

Mlađi ekspert za borbu protiv korupcije

Marija Radonjić je advokat, uspešno je kombinovala znanje stečeno u srpskom pravosuđu i rad u advokatskoj kancelariji specijalizovanoj za krivično pravo. Dodatno, Marija je radila kao saradnik sudije u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, i kao pravni savetnik u privatnom sektoru. Marija je uspešno položila pravosudni ispit i dalje se specijalizovala u krivičnom pravu putem različitih seminara i sticanja sertifikata. Marija je takođe bila angažovana kao savetnik u grupi koja je koordinirala implementaciju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u okviru Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije. Marija je radila na zahtevima za pristup EU u oblasti razvoja politika za borbu protiv korupcije, kao i praćenje i koordinaciju aktivnosti odgovarajućih državnih službi kako je predviđeno Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije.