Tim

Marijana Trifunović – Stefanović

Direktor projekta

Marijana Trifunović – Stefanović je stručnjak u oblasti prevencije korupcije. Ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u pravnom sektoru, kao i u reformi državne uprave i programiranju i implementaciji IPA fondova. Marijana ima funkciju Rukovodioca programske jedinice za DFID finansiran od strane Fonda dobrog upravljanja (GGF) u Srbiji, i rukovodi portfoliom pojedinačnih projekata u vrednosti od 1.5 do 2 miliona GBP godišnje. Takođe je upravljala Komponentom vladine odgovornosti za USAID Projekat reforme pravosuđa i odgovornosti vlade.

Marijana je bila angažovana kao dugoročni Viši ekspert Evropske unije (EU) u sektoru pravosuđa, reforme državne uprave i unutrašnjih poslova za srpsku Kancelariju za pridruživanje EU i Ministarstvo finansija Republike Srbije kao i Centar za obuku u sudstvu.