Tim

Stevan Stepanović

Menadžer projekta

Stevan Stepanović ima veliko znanje i iskustvo u rukovođenju projektima koje je stekao putem implementacije nekoliko projekata finansiranih od strane vodećih međunarodnih donora (EU-IPA, EBRD, WB itd.) u Srbiji i Zapadnom Balkanu. Portfolio njegovih projekata uključuje poziciju Direktora projekta za „Projekat obuke u administrativnim procedurama“ (EuropeAid/132930/C/SER/BA), Menadžera projekta za „Unapređenje administrativnih kapaciteta organa telekomunikacija i medija za efikasnu regulaciju nove digitalne usluge Projekta“, (EuropeAid/129857/D/SER/MK) i Menadžer projekta za „Dalje integrisanje predviđanja, praćenja i procene dizajna i implementacije aktivnih politika tržišta rada i prilagođavanje nacionalnih klasifikacija zanimanja prema ISCO 08 standardima“, (EuropeAid/131428/C/SER/RS). Stevan je primarno bio odgovoran za planiranje i upravljanje projektnim aktivnostima, tehnički i finansijski status, upravljanje timom eksperata i timom za podršku, finansijsko praćenje i reviziju, planiranje resursa, održavanje saradnje sa svim relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se isporučili planirani rezultati i redovno izveštavanje prema ugovornim stranama, korisnicima grantova i konzorcijumu.