Disable Preloader

Novosti

Foto: Na 13 seminara, učestvovalo 696 učesnika

Na 13 seminara, učestvovalo 696 učesnika

U cilju podrške Agenciji za borbu protiv korupcije (ABPK), tokom oktobra 2018. godine, Projekat je organizovao dva seminara “Sprečavanje sukoba interesa i kontrola prihoda i imovine funkcionera" iz serije seminara koji su održani u 11 okruga. Na seminarima, koji su održani u Kragujevcu i Kruševcu 23. i 24. oktobra, učestvovalo je 128 učesnika.

Ovom aktivnošću bilo je predviđeno učešće oko 300 učesnika iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih ustanova i njihovih odbora i saveta, koji imaju javne funkcionere kao članove. Ukupno 696 učesnika prisustvovalo je na 13 seminara u 11 gradova.

Na jednodnevnom seminaru “Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera" učesnici su stekli potrebna znanju o pravnom, praktičnom i proceduralnom aspektu sukoba interesa i kontroli prihoda i imovine, kako bi ispunili svoje obaveze iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. 

Učesnici na seminaru razrešili su postojeće dileme u primeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i stekli funkcionalna znanja kako da prepoznaju mogući sukob interesa u obavljanju svojih poslova. Zaposleni ABPK predstavili su mogućnosti koje Agencija ima na raspologanju prilikom rešavanja o mogućem sukobu interesa i kršenju Zakona, karakteristične slučajeve iz dosadašnje prakse, postupak podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i dosadašnje efekte primene Zakona o Agenciji.

Ova aktivnost realizovana je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


U narednom periodu, zajedno sa korisnicima Projekta, planiraju se nove radionice i obuke.