Disable Preloader

Novosti

Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera - Obuka za funkcionere i zaposlene u obrazovanju i vaspitanju

 

U okviru projekta “Prevencija i borba protiv korupcije” koji je finansiran iz pretpristupnih fondova IPA 2013 EU Programa za Srbiju, a u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizuje se ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji počev od marta 2018. godine, na temu „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“.

Prva od dvanaest predviđenih obuka održana je u Čačku, 28. marta 2018. godine. Obuci je prisustvovalo 43 direktora i sekretara škola i predškolskih ustanova iz Moravičkog upravnog okruga.

Cilj obuke je da funkcioneri i zaposleni u obrazovanju i vaspitanju steknu potrebna znanja za primenu i razumevanje zakonske regulative i aktuelnih relevantnih propisa u oblasti sprečavanja korupcije.