Disable Preloader

Novosti

Održan okrugli sto „Uloga finansijskog forenzičara i službenika za vezu u krivičnom postupku“

 

U Institutu za uporedno pravo u Beogradu je 26. aprila 2018. godine uspešno održan okrugli sto „Uloga finansijskog forenzičara i službenika za vezu u krivičnom postupku, a u organizaciji našeg Instituta. Okrugli sto je otvorila predsednica naučnog veća Instituta za uporedno pravo i viši naučni saradnik Doc. dr Jelena Ćeranić, a moderator okruglog stola je bila dr Jelena Kostić, naučni saradnik Instituta.

Na okruglom stolu o iskustvima američkih tužilaca u saradnji sa finansijskim forenzičarima i službenicima za vezu govorio je Volter Perkel (Walter Perkel), pravni savetnik Američke ambasade u Beogradu i Federalni tužilac SAD. Osim njega, o sprovedenim obukama nosilaca pravosudnih funkcija i njihovom daljem razvoju u cilju suzbijanja finansijskih krivičnih dela govorio je direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, kao i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Ivana Stevanović. Ona je tom prilikom istakla značaj korišćenja rezultata istraživanja koja se sprovode na institutima u oblasti društvenih nauka u kreiranju javnih politika, a što doprinosi i unapređenju prakse u različitim oblastima.

Okruglom stolu su prisustvovali i eksperti projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ Džejms Mej (James May) i Marija Radonjić, zamenici tužioca i finansijski forenzičar specijalnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i predstavnici drugih institucija koje učestvuju u otkrivanju i prevenciji finansijskih krivičnih dela.

Više informacija: http://iup.rs/vesti/vesti-iz-2018/odrzan-okrugli-sto-uloga-finansijskog-forenzicara-i-sluzbenika-za-vezu-u-krivicnom-postupku/