Disable Preloader

Novosti

Priprema Nacrta zakona o sprečavanju korupcije

 

Novi zakon, kojim bi se unapredio rad Agencije za borbu protiv korupcije, jedan je od najvažniji propisa. Ministarstvo pravde nastavlja sa pripremom nacrta koji će uputiti Vladi

Ministarstvo pravde održalo je dvodnevni sastanak 1. i 2. juna 2018. godine sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta za borbu protiv korupcije, kako bi se razmotrio tekst Nacrta zakona o sprečavanju korupcije. Ovaj sastanak predstavlja nastavak rada na Nacrtu zakona nakon izbora novog direktora Agencije.

Tokom prvog dana rada učesnici su razmatrali analizu pripremljenu od strane eksperata Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“. Analiza sadrži skup preporuka za unapređenje teksta Nacrta zakona.

Direktor Agencije Dejan Sikimić i pomoćnica direktora Verka Atanasković, učestvovali su u radu  drugog dana sastanka. Predstavili su komentare u ime Agencije i istakli oblasti i predloge rešenja za koje smatraju da su od najvećeg značaja za unapređenje rada Agencije.
Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije dostaviće Ministarstvu pravde svoje komentare i u pisanoj formi, kao i komentare Odbora Agencije.

Projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“ IPA 2013 nastavlja sa pružanjem podrške Ministarstvu pravde u ispunjavanju GREKO preporuka i sprovođenju aktivnosti propisanih Akcionim planom za Poglavlje 23.