Disable Preloader

Novosti

Razvoj obuke o etici i integritetu u javnom sektoru

 

EU projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“ i Pravosudna akademija prilagođavaju program obuke za državne službenike u pravosuđu kroz dve radionice za zaposlene u Visokom savetu sudstva. Cilj radionice je jačanje etičkih standarda zaposlenih u javnoj upravi i smanjenje korupcije.

Pravosudna akademija razvija obuku o etici i integritetu za zaposlene u sudovima u formi radionice. Projekat je pomogao u adaptaciji programa obuke i materijala za obuku, u skladu sa programom Agencije za borbu protiv korupcije. Ova aktivnost deo je ocene potreba za obukama na antikorupcijske teme, koju Projekat trenutno sprovodi u nekoliko sektora.

Na pilot-radionici održanoj u utorak, 19. juna 2018. godine, u prostorijama Visokog saveta sudstva, učestvovalo je 13 zaposlenih. Učesnici su potvrdili prednosti interaktivnog stila učenja, kroz razmenu primera iz profesionalne prakse i izgradnju praktičnih veština zaposlenih.

U četvrtak, 21. juna, biće održana još jedna takva radionica za preostale zaposlene u Visokom savetu sudstva.
Projekat i Pravosudna akademija moći će, kao rezultat adaptacije programa i izvođenja pilot-obuka, da koncipiraju obuku koja bi ušla u program i plan obuka za službenike u sudovima.