Disable Preloader

Novosti

Održana konferencija o primeni novog zakona u borbi protiv korupcije

 

Glavni cilj Zakona je da ojača i osnaži ulogu tužioca u vođenju i usmeravanju kaznenih istraga u čvrstoj saradnji sa policijskim istražiteljima i predstavnicima svih drugih institucija neophodnih za uspešnu krivičnu istragu i procesuiranje krivičnih dela korupcije

Za prvih sedam meseci primene novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, posebna odeljenja tužilaštva podnela su različite vrste optužnih akata protiv 275 okrivljenih i za taj kratak period sudovi su već izrekli osuđujuće presude protiv ukupno 142 lica, od kojih je 56 osuđeno na kaznu zatvora, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović na konferenciji koja je u organizaciji Ministarstva pravde u saradnji sa projektom Prevencija i borba protiv korupcije i Pravosudnom akademijom održana 26. septembra 2018. u Palati Srbije u Beogradu.

Ministarka Kuburović je naglasila da su tužilaštva gonila različita krivična dela, uključujući i ona nova koja se u pravnom sistemu Srbije prvi put pojavljuju u izmenama Krivičnog zakonika iz 2016, precizirajući da od tih krivičnih dela najviše dominiraju krivična dela davanje mita, zloupotreba službenog polažaja i pronevera u obavljanju privrednih delatnosti.

“Ovih nekoliko podataka govore da je naše pravosuđe i te kako sposobno da sprovede jednu ovako veliku i zahtevnu reformu, a drugo, da sprovodeći ovako zahtevnu reformu i pravosuđe i policija mogu da prikažu zavidnu efikasnost. Takav uspeh, kada je u pitanju broj i efikasnost, nije zabeležen, te ovo je samo početak i uverena sam da ni policija ni tužioci sigurno još nisu stigli da pokažu šta sve znaju i umeju”, istakla je ministarka pravde.

Kuburović je iznela primedbu da se u tim predmetima nije došlo do ozbiljnijih rezultata oduzimanja imovine stečene krivičnim delom i naglasila da nije zadovoljna ni brojem predmeta u kojima se imovina oduzela, niti količinom oduzete imovine.

Ona je dodala da je “uz veliku pomoć projekta Prevencija i borba protiv korupcije, više od 300 učesnika prošlo stručnu obuku. Takođe, ojačani su i kadrovski kapaciteti posebnih odeljenja za korupciju i četiri viša suda i četiri javna tužilaštva u kojima je povećan broj administrativnih radnika za skoro 70 novozaposlenih. Posebna odeljenja tužilaštva i Tužilaštva za organizovani kriminal prvi put imaju zaposlene finansijske forenzičare, kao državne službenike”.

Obraćajući se prisutnima na konferenciji,ambasador Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji istakao je da je veoma ponosan što Evropska unija finansira ovaj projekat koji podržava Srbiju u postizanju opipljivih rezultata u borbi protiv korupcije. Ova tema je od fundamentalnog značaja, ne samo za evropsku budućnost Srbije, već i za društveni i ekonomski razvoj zemlje, za ljude ove zemlje, za njihov osećaj pravde i za kvalitet državne uprave”, rekao je ambasador Fabrici. On je naglasio da se "konkretni i merljivi rezultati, kao dokaz o naporima uloženim u ovu borbu, mogu pokazati samo kroz ubedljive dokaze o krivičnom gonjenju, a posebno u pravosnažnim presudama koje se odnose na konfiskaciju kriminalnom stečene imovine na svim nivoima, uključujući slučajeve sa visokim nivoom korupcije“.

Ambasador Fabrici je rekao i da je istražni metod „Pratite novac i pronaći ćete korupciju” i dalje ključ za postizanje rezultata u borbi protiv korupcije i pranja novca. On je dodao da novi Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji je stupio na snagu 1. marta ove godine, „izgleda ide u dobrom pravcu i prvim rezultatima pokazuje pozitivan trend kad je reč o konkretnim rezultatima".

Učesnicima konferencije obratili su se i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, Republički javni tužilac Zagorka Dolovac, ministar nutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević istako je da je spora pravda negacija pravde i da će sudstvo učiniti sve kako bi procesuiranje i dolaženje do pravnosnažnih sudskih odluka bilo što efikasnije, u okvirima njihove nadležnosti.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac izjavila je da je „borba protiv koruptivnih krivičnih dela i privrednog kriminala, uključujući i pranje novca i oduzimanje imovine stečene iz krivičnog dela, prioritet Republike Srbije i Republičkog javnog tužilaštva“. Za efikasniju borbu protiv korupcije, Dolovac je istakla da je od velikog značaja „dalje jačanje kako stručnih, tako i materijalno-tehničkih kapaciteta nosilaca borbe protiv korupcije i privrednog kriminala, a posebno tužilaštva“.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović smatra da nema zemlje koja može da kaže da je potpuno pobedila kriminal i korupciju, ali da Srbija jeste uspešna u borbi protiv kriminala i pohvalio je tužioce, policajce, sudije i sve koji su doprineli da Srbija bude uspešna u borbi protiv korupcije. On je istakao i da je Srbija u prethodnom periodu obezbedila dobar zakonodavni okvir. “Ministarstvo pravde i Republičko javno tužilaštvo u prethodnom periodu uložili su veliki napor da imamo oštre zakone, ne samo Zakon o kome danas razgovaramo, antikoruptivne i zakone o borbi protiv kriminala, nego uopšte zakonodavni okvir koji pruža mogućnost Srbiji da bude ozbiljna u borbi protiv kriminala”, rekao je Stefanović.

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić naglasio je značaj dosadašnjih i budućih obuka za predstavnike državnh organa i institucija koje se bave borbom protiv korupcije u cilju efikasnih i uspešnih sudskih postupaka.

Novim Zakonom predviđen je zajednički rad tužilaca, sudija, policije i drugih državnih organa. Donošenjem ovog Zakona, Srbija je učinila značajan iskorak u borbi protiv korupcije koja je pretnja ekonomiji, efikasnoj državnoj upravi u svakoj državi kao i svakom pojedincu. Glavni cilj Zakona je da ojača i osnaži ulogu tužioca u vođenju i usmeravanju kaznenih istraga u čvrstoj saradnji sa policijskim istražiteljima i predstavnicima svih drugih institucija neophodnih za uspešnu krivičnu istragu i procesuiranje krivičnih dela korupcije.

Više od 150 predstavnika državnih institucija učestvovalo je u radu konferencije; zamenici javnih tužilaca i sudije iz Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kraljeva, policijski službenici Odeljenja za borbu protiv korupcije, službenici za vezu i rukovodioci drugih državnih organa koje Zakon propisuje, predstavnici drugih državnih institucija koje se bave represijom korupcije i eksperti angažovani na projektu.

U nastavku konferencije, Džejms Mej, glavni ekspert za represiju korupcije na projektu predstavio je dosadašnje rezultate projekta u pružanju podrške anti-koruptivnim odeljenjima, a Darko Luković, načelnik Odeljenja za borbu protiv korupcije, Ministarstva unutrašnjih poslova govorio je o rezultatima tog Ministarstva u borbi protiv korupcije.

Usledila je diskusija o izazovima u praksi koji se odnose na istrage, upravljanje i mehanizme saradnje. Diskusiju je vodio Miljko Radisavljević, zamenik Republičkog javnog tužioca, a učesnicima su se obratili i Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal kao i rukovodioci Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije u okviru Viših javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu. Učesnici su ukazali na probleme i izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu i naglasili da je za efikasniji rad svih anti-koruptivnih odeljenja neophodno da se sprovedu određene mere koje će doprineti još efikasnijoj zajedničkoj borbi protiv korupcije svih državnih institucija.