Disable Preloader

Novosti

Protiv korupcije na lokalnom nivou

 

Za uspešnu borbu protiv korupcije na lokalnom nivou važno je razvijanje i primena lokalnih antikorupcijskih planova

Predstavnici lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva iz Novog Sada, Zrenjanina, Subotice, Sombora, Srbobrana, Bečeja, Bačkog Petrovca i Sremske Mitrovice prisustvovali su dvodnevnom skupu “Prevencija i borba protiv korupcije na lokalnom nivou – koordinacija i saradnja” koji je u organizaciji projekta Prevencija i borba protiv korupcije održan 8-9. oktobra 2018. u Novom Sadu.

U uvodnom obraćanju, Roman Prah, vođa projekta istakao je značaj sinergije između svih aktera u prevenciji i i borbi protiv korupcije – između lokalnih samouprava, državnih organa i organizacija civilnog društva. On je naglasio važnost razvijanja i primene lokalnih antikorupcijskih planova kako bi se ova borba što uspešnije sprovodila.

Prah je  podsetio prisutne i da je od 1. marta ove godine u primeni Zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije čija primena bi trebalo da dovede do efikasnijih i delotvornijih istraga i krivičnih procesuiranja slučajeva korupcije i privrednog kriminala.

Učesnicima su predstavljeni i međunarodni principi i primeri dobre prakse u vezi sa radom džavnih i lokalnih organizacija u borbi protiv korupcije, njihovom koordinacijom i saradnjom sa civilnim društvom. U radu u grupama, učesnici su analizirali mehanizme prevencije i borbe protiv korupcije na konkretnim primerima, kao i pojedine aktivnosti na primeni i daljem razvijanju lokalnih antikorupcijskih planova.
Predavači su bili Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbije, Simona Habič, Transparentnost Slovenije i Marijana Obradović iz Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

Cilj ovog skupa, koji je pored Novog Sada održan u Nišu i Kraljevu, je da se različiti akteri na lokalnom nivou upoznaju sa postojećim mehanizmima koordinacije u prevenciji i borbi protiv korupcije kao i sa obavezama državnih i organa lokalne samouprave u ovoj oblasti.

Naredni skup biće održan u Beogradu, 10. i 11. oktobra 2018.