Disable Preloader

Novosti

RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE - RTS VESTI - Srbija dobija regionalne centre za borbu protiv korupcije

 

Ministarka pravde Nela Kuburović očekuje da će novim Zakonom tokom 2018. godine biti ostvaren jedan od od prioriteta Vlade Srbije.

Prema njenim rečima, Ministarstvo pravde je 2017. radilo na uspešnoj pripremi za početak primene zakona, pre svega kroz projekat “Prevencija i borba protiv korupcije”, koji se finansira iz Evropske unije.

Najznačajniji deo projekta se odnosi na obuku sudija i tužilaca koja je počela tokom novembra i trajaće do 1. marta kada počinje primena zakona, precizirala je Kuburovićeva.

Za obuku se, kako je navela, prijavilo 250 sudija i zamenika javnih tužilaca, ali neće svi početi da rade 1. marta.
"S obzirom na proceduru koja je propisana zakonom – da moraju da prođu bezbednosne provere, smatramo da je bolje da imamo veći broj obučenih sudija i tužilaca koji će moći da postupaju u ovim predmetima. Sa druge strane, ne znamo kolika će biti brojnost predmeta, tako da će se postepeno početi sa formiranjem odeljenja, a verujem da će se do kraja godine broj sudija i tužilaca u posebnim odeljenjima povećati", navela je ministarka.
Kada su u pitanju finansijski stručnjaci, ministarka je ukazala da su nadležna tužilaštva tokom 2017. godine menjala sistematizaciju i unutrašnje uređenje svojih organa i predvideli zaposlenje forenzičara u tužilaštvima, koji će imati zadatak da pomažu tužiocima u istragama i u procesuiranju krivičnih dela sa koruptivnim elementom.

"To je ona karika koja je nedostalaa nosiocima pravosudnih funkcija u borbi protiv korupcije – nedovoljno poznavanje te materije. Sada će forenzičari i oficiri za vezu iz svakog organa koji će se baviti dostavljanjem određenih podataka biti na raspolaganju tužiocu koji će koordinirati udarnom grupom", ukazala je Kuburovićeva.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma usvojen je u oktobru 2016. godine, ali je njegova primena odložena za 1. mart ove godine kako bi se infrastrukturno pripremili sudovi i tužilaštva za početak rada i kako bi odgovarajući broj sudija i tužilaca prošao obuku i specijalizaciju u skladu sa novim Zakonom.

Pročitajte celu vest