Disable Preloader

Novosti

Efikasno otkrivanje korupcije

 

Kroz praktičnu razmenu znanja o oceni rizika od korupcije i indikatorima “crvenih zastavica”, koje bi mogle da se koriste kao rani mehanizam za prevenciju i detekciju korupcije, učesnicima je predstavljena i uloga revizora i mogućnosti i način saradnje sa drugim državnim organima i profesionalnim telima

Dvodnevne obuke „Efikasna detekcija korupcije“ održane su od 7-10. maja 2019. godine u Beogradu, u organizaciji projekta i  Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija. Na obukama su učestvovali interni revizori iz državnih organa i institucija, Grada Beograda i javnih preduzeća.

Učesnicima su predstavljeni normativni okviri - internacionalni, regionalni i nacionalni normativni okvir za borbu protiv korupcije, standardi postupanja u domenu finansijske kontrole, a detaljna pažnja posvećena je profesionalnoj ulozi revizorskih institucija u borbi protiv prevara i korupcije, kao i proceni rizika na korupciju u javnim institucijama i procedurama revizora (metodologija „crvenih zastavica“).

Kroz praktičnu razmenu znanja o oceni rizika od korupcije i indikatorima “crvenih zastavica”, koje bi mogle da se koriste kao rani mehanizam za prevenciju i detekciju korupcije, učesnicima je predstavljena i uloga revizora i mogućnosti i način saradnje sa drugim državnim organima i profesionalnim telima.

Razvijanje tzv. ličnog akcionog plana, odnosno na koji način mogu da primene znanje sa treninga u svom svakodnevnom radu, kao i to da li revizori mogu da budu uzbunjivači, bile su neke od tema koje si pobudile interesovanje učesnika.

Obukama je prisustvovalo više od 60 internih rezvizora, a predavači su bili Jure Škrbec i Tamara Tomašević, eksperti na projektu.

Tokom marta 2019. ove obuke održane su u Nišu, Kraljevu i Vršcu. Poslednju u nizu obuka projekat će organizovati 30. i 31. maja.