Disable Preloader

Novosti

Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije i efikasnom otkrivanju korupcije

 

Obukama su prisustvovale sudije i zamenici javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova kao i interni revizori iz državnih organa, institucija i brojnih javnih preduzeća

Nove obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije održane su tokom maja 2019. u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu u organizaciji Pravosudne akademije i projekta Prevencija i borba protiv korupcije. Obukama su prisustvovale sudije i zamenici javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova. Tokom i ovih jednodnevnih obuka, učesnici su stekli dodatne kompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema i rizičnih situacija u praksi, uz primenu etičkog kodeksa i antikorupcijskih alata.

Obuku su vodile Mirjana Golubović, rukovodilac sektora za krivično pravo Pravosudne akademije i Tamara Tomašević, ekspert na projektu.

Poslednja u nizu dvodnevnih obuka „Efikasna detekcija korupcije“ održana je od 30-31. maja 2019. godine u Beogradu u organizaciji projekta i  Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija. Na obukama su učestvovali interni revizori iz državnih organa, institucija i brojnih javnih preduzeća.

Kao i na prethodnim obukama, učesnicima su predstavljeni normativni okviri - internacionalni, regionalni i nacionalni normativni okvir za borbu protiv korupcije, standardi postupanja u domenu finansijske kontrole, a detaljna pažnja posvećena je profesionalnoj ulozi revizorskih institucija u borbi protiv prevara i korupcije, kao i proceni rizika na korupciju u javnim institucijama i procedurama revizora (metodologija „crvenih zastavica“).

Kroz praktičnu razmenu znanja o oceni rizika od korupcije i indikatorima “crvenih zastavica”, koje bi mogle da se koriste kao rani mehanizam za prevenciju i detekciju korupcije, učesnicima je predstavljena i uloga revizora i mogućnosti i način saradnje sa drugim državnim organima i profesionalnim telima.

Ovim obukama prisustvovalo je više od 100 internih rezvizora, a predavači su bili Jure Škrbec i Tamara Tomašević, eksperti na projektu.