Disable Preloader

Novosti

Predstavljen projekat "Prevencija i borba protiv korupcije"- krivično-pravni instrumenti prevencije i represije korupcije

 

Rezultati projekta u jačanju represivnih kapaciteta Republike Srbije u borbi protiv korupcije predstavljeni na 59. redovnom godišnjem savetovanju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srbije, Pravosudnom akademijom i Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja organizovalo je 59. redovno godišnje savetovanje Udruženja.

Tema ovogodišnjeg skupa, koji je održan na Zlatiboru 19-21. septembra 2019, bile su izmene u krivičnom zakonodavstu i statusu nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet sa osvrtom na međunarodne pravne standarde i stanje u Srbiji.

Pored mnogih istaknutih učesnika iz zemlje i regiona, predstavnika Ministarstva pravde, sudija i tužilaca, na skupu je govorio i Džejms Mej, glavni eskpert za represiju korupcije na projektu Prevencija i borba protiv korupcije.

Mej je govorio o dosadašnjim rezultatima projekta u jačanju represivnih kapaciteta Republike Srbije u borbi protiv korupcije, kao i o međunarodnim standardima u efikasom otkrivanju i procesuiranju krivičnih dela korupcije.

Savetovanje je održano uz podršku Misije OEBS-a u Beogradu.