Disable Preloader

Novosti

Seminar o sprečavanju sukoba interesa za funkcionere u zdravstvu

 

Nedavno usvojenim Zakonom o sprečavanju korupcije, koji stupa na snagu 1. septembra 2020. godine, proširuje se nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije i njena nezavisnost i finansijska samostalnost

Projekat Prvencija i borba protiv korupcije i Agencija za borbu protiv korupcije pokrenuli su tokom septembra 2019. godine nove seminare iz serije seminara o sprečavanju sukoba interesa funkcionera, obavezama prema Zakonu o lobiranju i registrima koje vodi Agencija za borbu protiv korupcije.

Seminari se sprovode uz podršku Ministarstva zdravlja i održani su tokom septembra 2019. u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu za predstavnike domova zdravlja, klinika, zavoda i specijalnih bolnica.

Na jednodnevnom seminaru učesnicima su predstavljene obaveze funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa (nespojivost i kumulacija funkcija, obavljanje drugog posla ili delatnosti, prenos upravljačkih prava i dr.), novine u nedavno usvojenom Zakonu o sprečavanju korupcije,kao i postupak utvrđivanja povrede njegovih odredaba. Funkcioneri su upoznati i sa obavezama koje imaju prema Zakonu o lobiranju.

Predavači iz Agencije za borbu protiv korupcije govorili su o značaju prijavljivanja imovine funkcionera, obaveštavanju o stupanju i prestanku funkcije, dostavljanju evidencije poklona, kao i obaveštenju o učestvovanju u postupcima javnih nabavki.

Učesnici su se upoznali sa najčešćim praktičnim izazovima iz ovih oblasti, na osnovu dosadašnjeg postupanja Agencije za borbu protiv korupcije. Seminari su bili i prilika da učesnici otklone nedoumice i uspostave direktan kontakt sa predstavnicima Agencije, kako bi komunikacija i u budućnosti bila olakšana.

Nedavno usvojenim Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je stupio na snagu 29. maja 2019. (primenjuje se od 1. septembra 2020), proširuje se nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije i njena nezavisnost i finansijska samostalnost. Zakonom je utvrđeno da Agencija može pribavljati podatke o računima javnog funkcionera od banaka i drugih finansijskih institucija, a stupajući na dužnost, moraju da prijave svoje prihode i imovinu, kao i imovinu članova porodice.

Do sada je 60 učesnika prisustvovalo ovim seminarima. Projekat i Agencija planiraju održavanje još dva seminara u Beogradu, za predstavnike zdravstvenih ustanova sa teritorije Grada Beograda.