Disable Preloader

Novosti

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

 

Prvog dana savetovanja, u okviru okruglog stola „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma“, govorio je Džejms Mej, glavni ekspert za represiju korupcije na projektu „Prevencija i borba protiv korupcije“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2019“ u Vrnjačkoj banji, koje tradiconalno organizuje Vrhovni kasacioni sud održano je od 10-12. oktobra 2019.

Prvog dana savetovanja, u okviru okruglog stola „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma“, govorio je Džejms Mej, glavni ekspert za represiju korupcije na projektu „Prevencija i borba protiv korupcije“.

Mej je govorio o finansijskim istragama, kao efikasnom alatu u otkrivanju tokova novca, pranja novca i imovine koja je proistekla iz krivičnog dela.

„Finansijske istrage treba posmatrati u širem kontekstu od Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Treba ih koristi kao instrument u otkrivanju predikatnog krivičnog dela, tokova novca, identifikovanja imovinske koristi, kao i štete“, istakao je Mej,

Svečanom otvaranju Savetovanja prisustvovali su predstavnici najviših sudova iz Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, predstavnici državnih organa i institucija, profesori pravnih fakulteta, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja i eminentni pravni stručnjaci.

Teme Savetovanja bile su pravosuđe danas, zakoni i njihova primena i aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.