Disable Preloader

Novosti

Međunarodna konferencija na visokom nivou o borbi protiv korupcije "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope"

 

Pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije, g-dina Aleksandra Vučića, dvodnevnu Međunarodnu konferenciju na visokom nivou o borbi protiv korupcije "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope" organizuju Ministarstvo pravde Republike Srbije i projekat “Prevencija i borba protiv korupcije” koji finansira EU, u Beogradu, 3-5. novembar 2019.

Кao deo aktivnosti EU projekta “Prevencija i borba protiv korpucije”, konferencija će istaći i unaprediti usaglašenost međunarodnih i nacionalnih mehanizama i službi za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta, uključujući rezultate specijalizovanih pravosudnih institucija u borbi protiv korupcije u regionu i šire. Opšti cilj Кonferencije je da se ojačaju kapaciteti, definišu nadležnosti i uspostavi jaka saradnja između boraca protiv korupcije, na državnom i regionalnom nivou.

Na otvaranju konferencije govoriće:

• G-đa Nela Кuburović, ministar pravde Republike Srbije

• NJ. E. Sem Fabrici, ambasador, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Кonferencija je usmerena na unapređenje saradnje i sinergiju između relevantnih tela i službi za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji, kao i u drugim državama Jugoistočne Evrope. Institucije za borbu protiv korupcije, specijalizovane i sa adekvatnim resursima, su od suštinske važnosti u borbi protiv korupcije i unapređivanje specijalizaciju službenika i drugih institucija zaduženih za borbu protiv korupcije. Učesnici konferencije će razgovarati o mehanizmima i metodama za borbu protiv korupcije, kao i načinima da se ojača transparentnost i odgovornost javnog i privatnog sektora, sa ciljem da se uništi čudovištepod imenom korupcija.

Međunarodna konferencija na visokom nivou o borbi protiv korupcije okupiće ministre pravde, državne/republičke/generalne javne tužioce i rukovodioce državnih tela za prevenciju i borbu protiv korupcije iz: Srbije, Albanije, Austrije, BiH, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Italije, Crne Gore, Severne Makedonije, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Turske.

Pored predstavnika na visokom nivou iz zemalja Jugoistočne Evrope i država članica EU, konferenciji će prisustvovati i predstavnici Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije, policije (specijalnih odeljenja za borbu protiv korupcije), Agencije za borbu protiv korupcije, Delegacije EU u Srbiji i drugih institucija, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.


Za više informacija o konferenciji:

https://mpravde.gov.rs/en/sekcija/27015/conference-2019.php

Plan i program konferencije (PDF)