Najnovije vesti

26.06.2019

Seminar operativnih timova posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije

Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta državnih institucija u primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Pročitajte više
03.06.2019

Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije i efikasnom otkrivanju korupcije

Obukama su prisustvovale sudije i zamenici javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova kao i interni revizori iz državnih organa, institucija i brojnih javnih preduzeća

Pročitajte više
13.05.2019

Efikasno otkrivanje korupcije

Kroz praktičnu razmenu znanja o oceni rizika od korupcije i indikatorima “crvenih zastavica”, koje bi mogle da se koriste kao rani mehanizam za prevenciju i detekciju korupcije, učesnicima je predstavljena i uloga revizora i mogućnosti i način saradnje sa drugim državnim organima i profesionalnim telima

Pročitajte više

EU info centar


YouTube kanal

Kalendar Aktivnosti


Ko smo mi?

Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23)

PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting.