Disable Preloader

Novosti

Internet operativna radionica

 

Cilj radionice je da se sagledaju uspesi Posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije kao i trenutni izazovi

Zbog situacije sa pandemijom COVID-19, neke od planiranih aktivnosti projekta biće organizovane na daljinu, korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija.

Prvi takav događaj biće Operativna radionica, koja će biti organizovana u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom i OPDAT - Kancelarija za razvoj, pomoć i obuku tužilaštva, Ministarstva pravde SAD, korišćenjem telekonferencijskih kapaciteta Pravosudne akademije.

Cilj radionice je sagledavanje uspeha Posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije kao i trenutni izazovi. Prezentaciju slučaja predstaviće zamenici tužilaca i policajci iz Odeljenja za borbu protiv korupcije u Nišu.

Radionica će se održati 29. aprila 2020. godine sa početkom u 10.00 časova.